“Stelselherziening bouw kan niet zonder private kwaliteitsverklaringen”


25 brancheverenigingen in de bouw, verenigd in het Platform Voorbereiding Stelselherziening, hebben een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven. De met de Wkb voorgenomen stelselherziening van de bouw kan niet zonder private kwaliteitsverklaringen, zeggen de bouwbranches. “Dat is niet alleen de overtuiging van de bouwproducenten en bouwconsumenten, maar ook van de verzekeraars.” Daarom roepen de bouwbranches de Kamer op om een halt toe te roepen aan de “onverklaarbare tweedeling in het beleid” van de minister van Wonen en Rijksdienst én van de ILT, dat de reikwijdte van private keurmerken wil beperken.

De brancheorganisaties constateren dat minister Blok tegen zijn eigen beleid inroeit: aan éne kant wil hij de kwaliteitsborging in de bouw privatiseren, maar het private kwaliteitsinstrumentarium dat daarvoor nodig is dreigt door hem aan de andere kant gedeeltelijk te worden uitgekleed. Dat is des te ernstiger, omdat de Wkb hand in hand gaat met een wijziging van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de bouwer eenduidig aansprakelijk wordt. De bouwer moet zich jegens de bouwconsu¬ment kunnen verzekeren. De verzekeraars willen niet verzekeren op basis van CE-verklaringen, omdat dat geen objectief getoetste kwaliteitskeur-merken zijn. De verze¬ke¬raars willen wél verzekeren op basis van de bestaande private kwaliteits¬keurmerken, omdat die door onafhankelijke derden worden gecontroleerd en ook nog eens veel meer kwaliteitsinformatie geven. De bouw maakt zich ook zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de bouw in het algemeen als gevolg van het huidige beleid.

Verschillende media, waaronder BNR Nieuwsradio en Omgeving in de Praktijk.nl (onderdeel van Cobouw) besteden aandacht aan dit opmerkelijke initiatief van de Nederlandse brancheorganisaties in de bouw.


LEES HIER DE BRANDBRIEF TERUG

Platform Voorbereiding Stelselherziening © 2014, All right Reserved